Home Tags Via

Tag: via

Đặt via tự động theo nhóm trong altium designer

https://www.youtube.com/watch?v=qOWmciBqkFA

Xem tính năng mới của Altium Designer 15.1

Với bản Altium Designer hiện tại 15.0.15. Có lẽ đã là phiên bản cuối cùng cho 15.0 rồi Theo thông tin trên các blog và...

MOST POPULAR

HOT NEWS