Cấu hình máy tính sử dụng Altium Designer 20

Altium Designer 20 được giới thiệu là tối ưu hiệu năng tốt hơn nhiều so với những phiên bản Altium Designer 64 bits tiền nhiệm là Altium Designer 18 và Altium Designer 19, tuy vậy ở Altium Designer 20 có những tính năng mới khiến nó vẫn cần sử dụng những hệ thống máy tính cấu hình cao.

Lưu ý kể từ Altium Designer 18 Altium đã chuyển sang nền tảng 64bits nên với những hệ thống 32bits, Altium có thể sẽ hoạt động không hiệu quả hoặc không thể hoạt động.

Khi thiết kế những thiết kế nhỏ, để Altium Hoạt động được mượt mà với giao diện đồ họa của nó, Altium Designer vẫn yêu cầu có card đồ họa rời hỗ trợ ít nhất DirectX 10. Dưới đây là cấu hình thấp nhất nên sử dụng với Altium Designer.

Cấu hình máy tính thấp nhất cho Altium Designer 20

 • Windows 8 (64-bit only), or Windows 10 (64-bit only) Intel® Core™ i5 processor or equivalent.
 • 4GB RAM
 • 10GB hard disk space (Install + User Files)
 • Graphics card (supporting DirectX 10 or better), such as GeForce 200 series/Radeon HD 5000 series/Intel HD 4600
 • Monitor with at least 1680×1050 (widescreen) or 1600×1200 (4:3) screen resolution
 • Adobe® Reader® (version XI or later for 3D PDF viewing)
 • Up to date Web browser
 • Microsoft Office 32-bit or 64-bit (Microsoft Excel required for BOM, Microsoft Access required for DbLibs). See Using Database Libraries with 32-bit and 64-bit Altium Design Software on the same Computer.

Với những thiết kế lớn hàng trăm, hàng nghìn linh kiện mới thực sự thấy sự quan trọng của hệ thống máy tính.

Cấu hình đề nghị cho Altium Designer 20 với những thiết kế vừa và lớn

 • Windows 10 (64-bit only) Intel® Core™ i7 processor or equivalent
 • 16GB RAM
 • 10GB hard disk space (Install + User Files) SSD
 • High-performance graphics card (supporting DirectX 10 or better), such as GeForce GTX 1060/Radeon RX 470
 • Dual monitors with 2560×1440 (or better) screen resolution
 • 3D mouse for 3D PCB design, such as the Space Navigator
 • Adobe® Reader® (version XI or later for 3D PDF viewing)
 • Internet Connection
 • Up to date Web browser
 • Microsoft Office 32-bit or 64-bit (Microsoft Excel required for BOM, Microsoft Access required for DbLibs). See Using Database Libraries with 32-bit and 64-bit Altium Design Software on the same Computer.

Việc sử dụng nhiều màn hình và màn hình độ phân giải cao rất quan trọng để tăng tốc độ thiết kế. Ngoài ra máy tính phải bắt buộc có một trong những phần mềm đọc được .xls, xlsx để quá trình xuất BOM không bị lỗi.

Trên đây là tóm tắt nhanh yêu cầu phần cứng của Altium Designer. Có thể thấy Altium Designer yêu cầu sử dụng cấu hình tương tự như những máy tính gaming. Đó cũng là một lợi thế bởi ngày nay giá thành của các thành phần máy tính gaming đã giảm và có chi phí thấp hơn so với những cấu hình máy tính chuyên đồ họa 3D.

Viết một bình luận