Getting Started with OPENOCD Using FT2232H Adapter for SWD Debugging

Learn how to make flashing your ARM-based MCU easy by using OpenOCD debugger with an FT2232H adapter. Old MCUs from vendors like ATMEL and MICROCHIP, like the PIC16F and Atmega family, tend to have a special programming interface to program internal flash. For example, Atmega used SPI pins (MISO, MOSI, SCK) and PIC used two pins (PGC, … Đọc tiếp

Tổng quan và cách cài đặt vivado phiên bản mới nhất!

Tổng quan về vivado            Vivado® Design Suite xuất hiện với nhiều giải pháp để hòan thành thành tác vụ bao gồm thiết kế và kiểm tra FPGA. Thêm vào đó quá trình thiết kế RTL-to-bitstream, Vivado Design Suite cung cấp các quá trình tích hợp cấp hệ thống mới và tập trung trên thiết … Đọc tiếp

Tại sao chọn ZYNQ ?

zynq

cấu trúc lai ghép giữa FPGA và ARM. Sự xuất hiện Zynq 7000 đã  khẳng định lại khả năng ứng dụng của các hệ thống nhúng, cho kiến trúc hệ thống và phần mềm phát triển trên 1 nền tảng mềm dẻo của kiến trúc FPGA kết hợp với kiến trúc ARM cotex-A9 lõi kép … Đọc tiếp

Giới thiệu coreboard AM335x thiết kế và phát triển bởi PCBViet

Bo mạch của AM335x đang hoạt động.

Như các bạn đã biết ngày này hệ thống nhúng ngày càng phát triển, kéo theo đó là phần cứng hỗ trợ cũng cần đi theo. Về phần cứng mình nhận thấy giới hạn của nó là tốc độ xử lý. Còn về phần mềm thì giới hạn của nó là … ý tưởng và … Đọc tiếp