Thiết kế mạch nhóm trên Altium Designer – Phần 1

Xin phép được nói trước, bài viết này dành cho nhưng người chưa biết và đây cũng không phải là cách mình sử dụng để thiết kế mạch nhóm hàng ngày. Hiện tại mình đang sử dụng cách phải trả phí, nó sẽ có nhiều tính năng vượt trội hơn. Cách này được mình chỉnh … Đọc tiếp