Polygon Naming trong Altium Designer 15.1

1
2153

Trong bản Altium Designer 15.1 tính năng hỗ trợ việc đặt tên tự động cho các polygon được cập nhật.

 

Tại sao cần đặt tên cho polygon?

Trong quá trình layout có rất nhiều polygon (Plane) được đổ lên PCB, việc đặt tên giúp người thiết kế quản lý tốt hơn việc sử dụng, tìm kiếm các plane trong PCB.

Ở các bản Altium designer trước đây tên của các polyogon đặt mặc định giống nhau. Ví dụ

1

Cái tên mặc định không mổ tả được thuộc tính, hay đại diện thuộc tính liên quan. Người thiết kế cần đặt tên cho các polygon nay, khá mất thời gian.

Thông thường mình hay đặt “Số layer_Tên net_Số thứ tự” làm vậy dễ quản lý sau này nhưng lúc làm mất nhiều thời gian.

 

Bản Altium Designer 15.1 hỗ trợ gì trong polygon?

Ở bản Altium Designer 15.1 việc đặt tên cho các polygon sẽ được làm tự động.

2

Việc đặt tên cho phép người dùng tùy chọn, có sử dụng tính năng tự động đặt tên hay không. Bằng việc chọn hoặc bỏ chọn ở mục “Auto Naming”

Theo ví dụ trên việc đặt tên tự động sẽ có cấu trúc: Tên net_Layer_Thứ tự

Thêm một tính năng hay của Altium Designer.

.

Facebook Comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here