Home Tags Teartdrop

Tag: teartdrop

Teardrop trong Altium Designer 14.3

Teardrop trong Altium Designer 14.3 Teardrop trong thiết kế mạch là gì? Teardrop là phần trace được mở to ra, xuất phát từ các PAD.  :D   Teardrop...

MOST POPULAR

HOT NEWS