Chữa lỗi mất net nguồn khi xuất PDF trên Altium Designer 17

Chữa lỗi xuất PDF mất tên net trong altium designer. Khắc phục đơn giản bằng một option đơn giản trong cài đặt.

0
1049

Bản Altium Designer 17 update có một lỗi khi xuất SCH bị mất net nguồn.

       

Không rõ do có gì đó xung đột với windows về việc này ở phiên bản Altium Designer 17.1.9

Để khắc phục được việc này, cần set up lại trong option Altium Designer

Đây là kết quả:

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.