Altium Designer 17 preview

altium designer

Altium vừa đưa ra một video demo cho Altium Designer 17 với tính năng vẽ theo nhóm dây, sẽ rất nhanh với những thiết kế BGA phức tạp. Tính năng này đã có rất lâu trên các phần mềm của Mentor, Cadance. Altium đến bản 17 mới được cập nhật. Có lẽ do chiến lược marketing của Altium.

Ngoài ra còn bổ sung thêm tính năng routing trên 3D.

Liệu những tính năng này mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt? Một người dùng đã comment trên trang demo của Altium

Shut up and take my money”

Nhưng theo dự đoán cá nhân của mình, tính năng này sẽ yêu cầu cấu hình máy tính tương đối để xử lý và hoàn thành tác vụ. Ngay khi có bản update PCBViet sẽ review và demo tính năng mới trong Altium Designer 17 để chia sẻ và trao đổi cùng các tín đồ thiết kế mạch bằng Altium Designer.

Những thay đổi trên Altium Designer 17

ActiveRoute Enhancements

ActiveRoute brings a new approach to interactive routing – select the connections and ActiveRoute them to produce high-quality routes, in a fraction of the time it would take to manually route them. ActiveRoute has strong support for modern design techniques, including differential pairs and room-based width requirements.

In this update, ActiveRoute receives a number of valuable enhancements including additional select options for route or guide creation; a greater width allowance for the route guide; and better feedback in the Messages panel.

Draftsman Enhancements

The release brings a range of new features and enhancements to the Draftsman production drawing application. Included is a new Isometric View, Surface Finish Indicators, the ability to split a BOM over several tables, plus more. The release also incorporates a range of Bug Fixes and drawing feature improvements.

Xem thêm thông tin về Altium Designer mới nhất: https://www.altium.com/altium-designer/
Đọc thêm những bài viết về phần mềm thiết kế mạch: https://pcbviet.com/category/altium-designer/