Thiết kế mạch nhóm trên Altium Designer – Phần 1

Xin phép được nói trước, bài viết này dành cho nhưng người chưa biết và đây cũng không phải là cách mình sử dụng để thiết kế mạch nhóm hàng ngày. Hiện tại mình đang sử dụng cách phải trả phí, nó sẽ có nhiều tính năng vượt trội hơn. Cách này được mình chỉnh … Đọc tiếp

Cấu hình máy tính sử dụng Altium Designer 20

Altium Designer 20 được giới thiệu là tối ưu hiệu năng tốt hơn nhiều so với những phiên bản Altium Designer 64 bits tiền nhiệm là Altium Designer 18 và Altium Designer 19, tuy vậy ở Altium Designer 20 có những tính năng mới khiến nó vẫn cần sử dụng những hệ thống máy tính … Đọc tiếp

Altium Concord Pro auto backup

Altium Concord Pro can hold a broad range of valuable data, including defined users, roles, LDAP Sync tasks, design data (including projects, components, models, templates), and configuration information for the PLS service. A key requirement of ensuring the long-term integrity of this data is backing it up. The standard Altium Concord Pro installation includes a … Đọc tiếp