Lỗi không mở được stack up trong altium designer 14

0
1300

Khắc phục lỗi Altium Designer  14

Một số bạn khi sử dụng Altium designer 14.3 gặp phải lỗi không thể mở được stack-up manager (D K)

Lỗi do các bạn chưa cài .NET 4.5 các bạn có thể chủ động cài đặt bản .NET 4.5 hoặc nâng cấp altium designer để được fix lỗi này

Hiện tại lỗi altium designer này đã được fix ở bản 14.3.13

Phiên bản mới nhất của altium designer là 14.3.14

1

.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here