Altium Designer update lên 14.2.3

0
2125

Altium designer 14

Một thời gian sử dụng ALtium Designer từ các phiên bản 9, 10, 13, 14

Sau những nâng cấp của ALtium Designer tới đây, bản 14.2.3 sẽ tăng tốc độ phủ các polyygon lên 2 đến 6 lần so với các phiên bản trước kia. Thay vì phải ngồi đợi đến vài chục phút khi làm những dự án PCB lớn.

Cài đăt từ đầu, người dùng phải chờ tải dữ liệu khoảng 800Mb, nhưng nếu update từ  bản đang dùng gần nhất thì chỉ 200Mb

2014-02-21_090707

“Polygon Pour Enhancements”

“Optimization has resulted in 2-6x improvements in polygon pour performance, with some designs seeing gains as high of or exceeding 100% in processing time reduction when compared to Altium Designer 13.”.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here