Home Tags Pcb

Tag: pcb

Đặt via tự động theo nhóm trong altium designer

Video hướng dẫn đặt via tự động theo nhóm trong altium designer. Việc đặt via tự động rất nhanh và đều, PCB của các...

Một số phím tắt cơ bản trong quá trình vẽ mạch...

Một số thao tác, phím tắt cơ bản trong quá trình vẽ mạch Altium Designer. .

MOST POPULAR

HOT NEWS