Cài đặt nhanh Altium bản mới nhất từ trang chủ với tài khoản Altium Live

Cài đặt Altium Designer từ trang chủ   Tóm tắt mục đích yêu cầu nhỉ: Bình thường chúng ta thường tải cả một gói setup nặng hàng vài gb thật mệt đúng không nào. Nhưng với hướng dẫn này mình chỉ các bạn cách cài đặt Altium Designer luôn luôn nhận được bản mới nhất, … Đọc tiếp