Altium Designer 14.3 thêm 4 tính năng mới.

1
1032

Không ngừng phát triển, Altium Designer tiếp tục để khẳng định mình là một phần mềm thiết kế tầm cỡ thế giới. Ở bản Altium Designer 14.3 này, Altium sẽ thêm vào đó vài tính năng mới liên quan đến việc thiết kế PCB:

  1. True Variant Support
  2. Improved Interactive Routing Engine
  3. Generate Folded STEP Models
  4. Enhanced Polygon Editing & Management

 

  • Tạo các nếp gấp trong việc thiết kế mạch dẻo khi xuất ra file 3D STEP
    14.3.1

14.3.214.3.3

  • Tự động xoay linh kiện theo lưới. Ở bản altium designer 14, người dùng có thể tùy chọn kiểu lưới ( hay còn gọi là Grid) cho phù hợp với thiết kế của mình. Tuy nhiên trước đó thì việc sắp xếp linh kiện lên các lưới đặc biệt này còn rất khó khăn, với bản Altium Designer 14.3, Altium đã đưa thêm vào tính năng tự động xoay linh kiện theo các lưới này.14.3,514,3,4

2 Tính năng còn lại mình sẽ tiếp tục update trong thời gian tới..

Facebook Comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here